Hildebrandslied

Hildebrandslied
'Hildebrandslied', Landesbibliothek Kassel
Cod. theol. 2° 54, f. 1r/76v

Wegen der Länge ist die Aufnahme in drei Partien unterteilt:

 

Sound-File V. 1-29

Ik gihôrta dhat seggen,
dhat sih urhêttun    ænon muotîn,
Hiltibrant enti Hadhubrant    untar heriun tuêm.
sunufatarungo:     iro saro rihtun,
garutun sê iro gûdhhamun,     gurtun sih iro suert ana,
helidos, ubar hringâ    dô sie tô dero hiltiu ritun.
Hiltibrant gimahalta, [Heribrantes sunu,]    her uuas hêrôro man,
ferahes frôtôro;     her fragên gistuont
fôhêm uuortum,    hwer sîn fater wâri
fireo in folche,    . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .    «eddo hwelîhhes cnuosles dû sîs.
ibu dû mî ênan sagês,    ik mî dê ôdre uuêt,
chind, in chunincrîche:    chûd ist mir al irmindeot.»
Hadubrant gimahalta,     Hiltibrantes sunu:
«dat sagêtun mî    ûsere liuti,
alte anti frôte,     dea êrhina wârun,
dat Hiltibrant hætti mîn fater:     ih heittu Hadubrant.
forn her ôstar giweit,    flôh her Ôtachres nîd,
hina miti Theotrîhhe     enti sînero degano filu.
her furlaet in lante     luttila sitten
prût in bûre,    barn unwahsan,
arbeo laosa:    her raet ôstar hina.
des sîd Dêtrîhhe    darbâ gistuontun
fateres mînes.    dat uuas sô friuntlaos man:
her was Otachre    ummet tirri,
degano dechisto    miti Deotrîchhe.
her was eo folches at ente,    imo was eo fehta ti leop:
chûd was her. . . chônnêm mannum.
ni wâniu ih iû lîb habbe» . . .

 

Sound-File V. 30-44

 

«wêttu irmingot, [quad Hiltibrant]    obana ab hevane,
dat dû neo dana halt     mit sus sippan man
dinc ni gileitôs» . . .
want her dô ar arme    wuntane baugâ,
cheisuringu gitân,    sô imo se der chuning gap,
Hûneo truhtîn:    «dat ih dir it nû bi huldî gibu.»
Hadubrant gimahalta,     Hiltibrantes sunu:
«mit gêru scal man    geba infâhan
ort widar orte.     . . . . . . . . . . .
dû bist dir, altêr Hûn,     ummet spâhêr,
spenis mih mit dînêm wortun,    wili mih dînu speru werpan.
pist alsô gialtêt man,    sô dû êwîn inwit fortôs.
dat sagêtun mî     sêolîdante
westar ubar wentilsêo,    dat inan wîc furnam:
tôt ist Hiltibrant,     Heribrantes suno.»

 

Sound-File V. 45-68

 

Hiltibrant gimahalta,     Heribrantes suno:
«wela gisihu ih    in dînêm hrustim,
dat dû habês hême     hêrron gôten,
dat dû noh bi desemo rîche    reccheo ni wurti. -
welaga nû, waltant got», quad Hiltibrant,    «wêwurt skihit.
ih wallôta sumaro enti wintro     sehstic ur lante,
dâr man mih eo scerita    in folc sceotantero:
sô man mir at burc ênîgeru    banun ni gifasta,
nû scal mih suâsat chind    suertu hauwan,
bretôn mit sînu billiu,    eddo ih imo ti banin werdan.
doh maht dû nû aodlîhho,    ibu dir dîn ellen taoc,
in sus hêremo man    hrusti giwinnan,
rauba birahanen,     ibu dû dâr ênîc reht habês.» -
«der sî doh nû argôsto quad Hiltibrant    ôstarliuto,
der dir nû wîges warne,     nû dih es sô wel lustit,
gûdea gimeinûn:    niuse dê môtti
hwerdar sih hiutu    dero hregilo rûmen muotti,
erdo desero brunnôno    bêdero uualtan.»
dô lêttun se ærist    asckim scrîtan,
scarpên scûrim:    dat in dêm sciltim stônt
dô stôptun tô samane     staimbort chludun,
heuwun harmlîcco    huîtte scilti,
unti im iro lintûn    luttilo wurtun,
giwigan miti wâbnum     . . . . . . . . . . .

 

Sprecher: Prof. Dr. Burghart Wachinger
Text: Althochdeutsches Lesebuch, Nr. XXVIII.